KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TỪ HẠNG III LÊN HANG II NĂM 2018
Số ký hiệu văn bản 277/KH-UBND
Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày hiệu lực 01/10/2018
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TỪ HẠNG III LÊN HANG II NĂM 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm Thi thăng hạng.pdf