KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E - LEARNING NĂM HỌC 2018 – 2019
Số ký hiệu văn bản 227 /KH-THPTS4.VB
Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày hiệu lực 04/10/2018
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E - LEARNING NĂM HỌC 2018 – 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Lục Cao Cường
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_to_chuc_thiet_ke_bai_giang_E_-_Learing_nam_hoc_2018-2019__1_85.doc