Báo cáo tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng
Số ký hiệu văn bản 2299/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày hiệu lực 14/07/2017
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn A
Tài liệu đính kèm baocao.pdf