Thông báo lịch duyệt quyết toán ngân sách, học phí quý I,II...
Số ký hiệu văn bản 2415/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày hiệu lực 23/06/2017
Trích yếu nội dung Thông báo lịch duyệt quyết toán ngân sách, học phí quý I,II...
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Văn A
Tài liệu đính kèm Luong1.pdf