Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường học bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT
Số ký hiệu văn bản 2229/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày hiệu lực 14/07/2017
Trích yếu nội dung Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường học bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn A
Tài liệu đính kèm số 2229.pdf